Skansen

 

 +100 brandvarnare

 10 ihopkopplade hus

 Egen larmmottagning

 

"X2 Wireless har gjort att vi kan larma upp alla fastigheter. Innan hade vi brandskydd på mindre än 10 % av alla byggnader. Nu är vi uppe i över 60 % och utbyggnaden pågår hela tiden."

- Göran Kirsch, säkerhetschef

 

Kund X

 

 X brandvarnare

 X ihopkopplade hus

 Egen larmmottagning

 

"....." - Person X