[rpt name=”front-price-table”]Antal användare (Web / PC / iOS / Android)

Fria Email

Fria SMS

Push notifications (iOS/Android)

Driftövervakning

Årlig analys

Koppling till larmcentral

Nyckelhantering

Väktarutryckning


Silver

599 kr

per månad

Titan

990 kr

per månad