Stiftelsen Skansen

Stockholm

 

• +100 brandvarnare

• +10 ihopkopplade hus

• Egen larmmottagning

"X2 Wireless har gjort att vi kan larma upp alla fastigheter. Innan hade vi brandskydd på mindre än 10 procent av alla byggnader. Nu är vi uppe i över 60 procent och utbyggnaden pågår hela tiden."

- Göran Kirsch, säkerhetschef

AllboHus Fastighets AB

Alvesta

• +100 brandvarnare

• Egen larmmottagning

"Efter en del falsklarm och debiteringar för onödiga utryckningar från räddningstjänsten och i samband med att de aktuella sektionerna började bli uttjänta tog vi beslut om att koppla bort dessa från det automatiska brandlarmet och ersätta det med ett X2-system.
Sagt och gjort så installerades X2 brandvarnare i 38 lägenheter med tillhörande korridorer och trapphus.
Det som varit en stor fördel för oss är att installationen har gått snabbt och smidigt och därmed har vi stört hyresgästerna minimalt.
Den stora fördel för hyresgästerna å andra sidan blir att de inte behöver byta batterier i brandvarnaren själva då merparten av de boende är äldre.
X2 har gjort det möjligt för oss att på ett kostnadseffektivt, säkert och individanpassat sätt uppfylla kraven på ett likvärdigt skydd för våra hyresgäster."

- Johan Nordh, Brand/Säkerhetstekniker