Enkel och smart fastighetsövervakning

Detta är våra paket

Brandpaket

Uppkopplade rökdetektorer med inbyggd temperaturövervakning

Klimatpaket

Sensorer för innemiljö i lägenheterna

Trygghetspaket

Anhörighetslarm för äldre

IMD

Börja med individuell mätning och debitering